Bàn giải pháp phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

09:30 AM 05/04/2023 |   Lượt xem: 3973 |   In bài viết | 

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội thảo.

Đồng chủ trì Hội thảo có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Duy Hưng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Quốc Trị. Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh khu vực Tây Nguyên; các huyên gia kinh tế, nhà khoa học.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, trao đổi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là những nhiệm vụ giải pháp đột phá tạo động lực để phát triển bền vững rừng trong giai đoạn tới, phục vụ công tác sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới, phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030. 

Tây Nguyên là vùng có diện tích rừng lớn thứ 2 cả nước với có tổng diện tích là 2,57 triệu ha, chiếm 17,5% diện tích có rừng cả nước. Tỷ lệ che phủ rừng toàn khu vực Tây Nguyên đạt 45,94%. Tây Nguyên có tiềm năng lớn về phát triển tài nguyên rừng và nhiều lợi thế về phát triển kinh tế lâm nghiệp. Rừng Tây Nguyên có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của các DTTS, có vị trí quan trọng về an ninh chính trị, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn nước, điều tiết khí hậu.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông (thứ 3) và các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều báo cáo tham luận tập trung vào các nội dung trọng tâm phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cụ thể: Kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển ruwngfl thay đổi cơ cấu sản xuất lâm nghiệp theo hướng giá trị gia tăng; các hoạt động lâm nghiệp đã tạo việc làm cho hàng triệu lao động, trong đó có đông đồng bào DTTS.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về những hạn chế, khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững gắn với quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu tham luận tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cơ bản đồng tình với các kiến nghị, đề xuất mà các đại biểu đã nêu tại hội thảo. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trong Dự thảo Luật Đất đai nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, khắc phục những mâu thuẫn giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Lâm nghiệp 2017; các giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và giải pháp phát triển bền vững dịch vụ môi trường rừng trong thời gian tới; hoàn thiện cơ chế, chính sách cho thị trường tín chỉ Cac-bon ở Việt Nam; các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi trong công tác bảo đảm an sinh đối với người dân khu vực có rừng; khai thác tiềm năng Tây nguyên dựa trên 4 trụ cột để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh nghiệm chuyển đổi kép xanh và công nghệ số ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; một số giải pháp, kinh nghiệm thực hiện kinh tế tuần hoàn trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và sự phát triển bền vững; sản xuất, canh tác nông nghiệp hữu cơ theo phương thức phát triển của hệ sinh thái rừng Tây Nguyên.

Toàn cảnh hội thảo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa những nội dung được trình bày tại Hội thảo và ý kiến đóng góp gửi về Ban Tổ chức để kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên và công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trong thời gian tới.

(baodantoc.vn)