Tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn xóa bỏ hủ tục trong đám tang của dân tộc Mông

02:09 PM 25/04/2023 |   Lượt xem: 2834 |   In bài viết | 

Lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn xóa bỏ hủ tục trong tổ chức đám tang, đám ma khô của dân tộc Mông.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 25 - 28/4), đối tượng tham gia là các già làng, trưởng thôn, Người có uy tín. Tại lớp tập huấn, các học viên được đồng chí Hùng Đại Kỳ, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc Mông, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh truyền đạt các nội dung: Các văn bản, định hướng và các quy định của Nhà nước về việc bài trừ những hủ tục và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đánh giá thực trạng các hủ tục trong đám tang của đồng bào Mông tỉnh Hà Giang và các tỉnh lân cận. Nêu những việc làm, thói quen và các tập tục trong đám tang, ma của người Mông bị coi là hủ tục; tổng hợp một số nội dung tích cực của dân tộc khác để bài trừ các hủ tục và sửa đổi, cải tiến các tập tục đã cũ.

Các học viên được nghệ nhân Vàng Chá Thào, Chủ tịch Hội nghệ nhân dân gian xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn; Nghệ nhân ưu tú Ma Kháy Sò, huyện Quản Bạ giới thiệu khái quát các nghi lễ trong đám tang, ma của người Mông; mục đích, ý nghĩa của từng nghi lễ, hình thành đám tang được người Mông duy trì đến nay; một số giải pháp cần xóa bỏ các hủ tục trong đám tang, ma khô; giải pháp để thực hiện theo nếp sống văn minh, xóa bỏ, sửa đổi các hủ tục trong đám ma của dân tộc Mông; cách thức thực hiện, hóa giải tâm linh, nghi thức đám ma của người Mông; hướng dẫn chuyển đổi các bài khèn. Từ đó, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển KT-XH; đảm bảo QP - AN trong vùng đồng bào dân tộc Mông.

(baohagiang.vn)