Ủy ban Dân tộc công bố Nghị định của Chính phủ về công tác dân tộc

10:26 AM 01/11/2015 |   Lượt xem: 12750 |   In bài viết | 

Sáng ngày 24/2/2011, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức công bố Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. Dự Hội nghị có các đồng chí: Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ; Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trưởng ban Soạn thảo Nghị định công tác dân tộc. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Uỷ ban Dân tộc; đại diện Bộ Tài Chính, Tổng Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, UB TƯMTTQ Việt Nam; các đồng chí thành viên Ban soạn thảo Nghị định; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban; các cơ quan thông tấn báo chí.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử khẳng định: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và là văn bản pháp luật mang tính pháp lý cao nhất của nhà nước ta về công tác dân tộc, Nghị định này quy định các hoạt động về công tác dân tộc nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc cùng chung sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị nhằm giới thiệu về Nghị định, giới thiệu một số nội dung quan trọng liên quan tới từng Bộ, ngành, có trách nhiệm cùng Ủy ban hướng dẫn hoặc trực tiếp chủ trì hướng dẫn thực hiện. Nghị định là công cụ phục vụ trực tiếp công tác dân tộc. Bộ trưởng đề nghị các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện các điều khoản liên quan tới Bộ, ngành mình và tạo sự đồng thuận trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bài bản, cùng góp sức, hợp lực để thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.

Tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBDT Sơn Phước Hoan, Trưởng ban Soạn thảo Nghị định đã trình bày toàn văn nội dung của Nghị định 05/2011/NĐ-CP

Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan, Trưởng Ban Soạn thảo giới thiệu nội dung Nghị định 05/2011/NĐ-CP

Sau khi nghe thông báo nội dung Nghị định, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện tốt Nghị định và chọn ra một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ, ngành mình để hướng dẫn cùng Ủy ban Dân tộc. Và để Nghị định sớm đi vào thực tiễn, chúng ta cần thực hiện tốt 3 nhiệm vụ cụ thể:

Một là: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc và giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác dân tộc trong phạm vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Hai là: Xây dựng, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác do Bộ, ngành quản lý để áp dụng đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện KT- XH khó khăn và đặc biệt kho khăn, các dân tộc rất ít người, dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt, hộ dân tộc thiểu số nghèo; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án thuộc quyền quản lý.

Ba là: Định kỳ 06 tháng, năm gửi báo cáo tình hình dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước do Bộ, ngành chủ trì để Ủy ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài nhiệm vụ chung, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Bộ, ngành chú ý, quán triệt các nhiệm vụ cụ thể liên quan tới các điều trong Nghị định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nương, Phó Trưởng Ban Dân vận TƯ cho rằng, Nghị định 05/2011/NĐ-CP chính là cơ sở để các cơ quan Nhà nước thực hiện thống nhất hơn về công tác dân tộc. Đồng chí cũng mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục đầu tư các chương trình, dự án như 135, 120… cho đồng bào dân tộc vì vùng đồng bào dân tộc còn rất nhiều khó. Đặc biệt, cần sớm đưa Nghị định về công tác dân tộc vào cuộc sống, mở rộng phạm vi thụ hưởng, và thời gian áp dụng Nghị định. Đ/c cũng đề cập tới vấn đề là có nên nâng Nghị định lên thành Pháp lệnh hay không.

Đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị cơ quan quản lý nhà nước, các Bộ, ngành có hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể các nội dung trong Nghị định để sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Nghị định mang tính pháp quy, pháp lý, quy phạm đáp ứng thời với kỳ mới, phải hướng dẫn triển khai đồng bộ với những chính sách pháp luật hiện nay. Nghị định đang trong quá trình hướng dẫn, triển khai nên cần cụ thể hóa đối với các vùng, miền dân tộc. Đồng chí cũng khẳng định, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm làm tốt công tác tuyên truyền để đưa Nghị định vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc cũng sẽ đẩy mạnh hoạt động giám sát một cách chặt chẽ hiệu lực, hiệu quả Nghị định công tác dân tộc.

Đồng chí Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, Nghị định mang tính hành lang pháp lý cao nhất, là cơ sở triển khai công tác dân tộc. Trong thời gian qua, hai cơ quan UBDT và Bộ VHTT&DL đã có những Chương trình phối hợp hiệu quả. Trong thời gian tới Bộ Văn hóa sẽ nghiên cứu và có kế hoạch cụ thể cho cơ chế đặc thù để thực hiện tốt Nghị định này.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng mong muốn các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc cùng hướng dẫn và triển khai hiệu quả Nghị định về công tác dân tộc. Nghị định có hiệu lực từ ngày 04/3/2011.

Kim Thu

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác