Hội thảo xin ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

09:19 AM 21/06/2023 |   Lượt xem: 6178 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, cùng đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh.

Sau khi Nghị định số 05/2011/NĐ-CP được ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản, chính sách quan trọng để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc quy định tại Nghị định. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật định hướng tổ chức thực hiện hệ thống chính sách dân tộc thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tế.

Toàn cảnh Hội thảo

Tuy nhiên, từ thực tế trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc tại các địa phương đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Tại Hội thảo, các đại biểu đã bày tỏ đồng tình với sự cần thiết của việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Một số đại biểu đã phát biểu làm rõ các nội dung như: Phạm vi điều chỉnh, phân định vùng đồng bào DTTS theo trình độ phát triển; chính sách đầu tư và sử dụng nguồn lực, chính sách cán bộ người DTTS, phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào DTTS; chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý...

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Lê Sơn Hải ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP; đồng thời đề nghị các bộ, ngành đẩy mạnh công tác phối hợp, tạo điều kiện và tiếp tục nghiên cứu các vấn đề liên quan trong dự thảo Nghị định để có những ý kiến đóng góp phù hợp với thực tiễn.

(baodantoc.vn)