Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

12:26 PM 12/12/2023 |   Lượt xem: 3078 |   In bài viết | 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân mật thăm hỏi, tiếp đón Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tham dự buổi gặp mặt có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn.

Thay mặt đoàn đại biểu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình thực hiện chính sách cho Người có uy tín thời gian qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội (KT-XH); đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho vùng DTTS và miền núi; ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách dân tộc, đặc biệt tại Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Quốc hội đã có Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2023 - 2025 đã xác định cần tiếp tục “Phát huy vai trò tích cực của Người có uy tín trong đồng bào DTTS” và “Kịp thời biểu dương, tôn vinh, động viên người tiêu biểu có uy tín, doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các DTTS có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Qua 3 năm triển khai, đến nay có 4 nhóm mục tiêu cơ bản hoàn thành. Thứ nhất: Nhóm mục tiêu về giảm nghèo. Công tác xóa đói, giảm nghèo được Đảng, Nhà nước, Quốc hội chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, được cả xã hội quan tâm đồng lòng ủng hộ, đạt được kết quả nổi bật. Bình quân hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi giảm 2 - 3%; các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm 3 - 4%; các huyện nghèo giảm 4 - 5%. Thứ hai: Nhóm mục tiêu về công tác giáo dục. Thứ ba: Nhóm mục tiêu lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thứ tư: Nhóm mục tiêu bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thành tích đó, là có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định đồng bào DTTS tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; thật sự đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhau; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chung sức, chung lòng xây dựng thôn bản, buôn làng, phum sóc đoàn kết, bình yên, phát triển về mọi mặt.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Vì lẽ đó, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT đã báo cáo đề xuất, được Ban Bí thư và Thường trực Chính phủ cho phép tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là biểu tượng sinh động của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của vùng DTTS và miền núi; tạo sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Bày tỏ vinh dự và vui mừng đến thăm Phủ Chủ tịch và gặp mặt Chủ tịch nước, các đại biểu Người có uy tín đều mong muốn nỗ lực tiếp tục đóng góp để đưa vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển mạnh mẽ. Vui mừng trước thành tựu phát triển và vị thế quốc tế của đất nước ngày càng cao, các đại biểu mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ bà con DTTS vươn lên trong cuộc sống; mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người DTTS tham gia các hoạt động an sinh xã hội; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng ta rất quan tâm xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm công tác dân tộc, coi đồng bào dân tộc là lực lượng rất quan trọng của cách mạng Việt Nam. Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của Đảng ta.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình, kết quả thực hiện chính sách cho Người có uy tín thời gian qua.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách chăm lo đồng bào các dân tộc, trong đó, có các chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao đời sống của đồng bào DTTS. Chủ tịch nước nhắc lại những đóng góp to lớn của đồng bào DTTS đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và toàn dân ta, cả trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Trong công cuộc đổi mới của Đảng, của đất nước, đồng bào DTTS đã đi theo tiếng gọi của Đảng, hỗ trợ nhau vươn lên thoát khỏi đói nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hơn, đồng thời giữ gìn, bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng trước những thành tựu của đất nước cũng như những thành quả mà đồng bào DTTS đạt được trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giáo dục và đào tạo, xóa đói, giảm nghèo… đã được cả thế giới công nhận và ghi nhận là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc đề ra.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao Người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn nỗ lực không ngừng, gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động Nhân dân tìm hiểu và tuân thủ pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; nỗ lực vươn lên làm giàu, xóa đói giảm nghèo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng, góp phần quan trọng duy trì, bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Đoàn đại biểu Người có uy tín trân trọng tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chiếc khèn của dân tộc Mông

Theo Chủ tịch nước, đất nước ta đang hướng tới trở thành một quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Mục tiêu đó đòi hỏi sự nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước. Trong bối cảnh thế giới cũng như trong nước còn có nhiều khó khăn, trở ngại, chúng ta lại càng phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan Trung ương, các địa phương, người có uy tín, các cơ quan chức năng cần chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Mỗi người cần xác định sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc vì đại đoàn kết là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của đất nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, các cơ quan chức năng cần có những hoạt động cụ thể để tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đồng bào các DTTS, thực hiện tốt các chính sách liên quan. Trong quá trình triển khai, chúng ta cần chú trọng công tác giám sát việc thực hiện bảo đảm hiệu quả. Bên cạnh đó, các già làng, trưởng bản, người có uy tín cần động viên người dân cùng cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Nhấn mạnh, mỗi cộng đồng DTTS đều có bản sắc văn hoá đặc sắc của riêng mình, Chủ tịch nước lưu ý, các già làng, trưởng bản, Người có uy tín cần chú trọng giữ gìn, lưu truyền từ đời này sang đời khác những nét độc đáo trong văn hóa của dân tộc mình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn, đội ngũ Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực, đặc biệt tăng cường vận động Nhân dân tiếp tục quan tâm hơn nữa việc học hành của con em mình, để các em được đi học, được đến trường để có thêm kiến thức, hiểu biết trong cuộc sống. Các cơ quan, địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác giáo dục, đào tạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần quan tâm khắc phục những hạn chế về điều kiện thông tin tại vùng đồng bào DTTS để giúp bà con có thêm nhiều thông tin chính thống, thông tin tích cực chính xác để qua đó góp phần giúp bà con nâng cao cảnh giác, chống lại các âm mưu, thủ đoạn đoạn nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của kẻ xấu; không để các tệ nạn xã hội thâm nhập vào cộng đồng.

Hoan nghênh Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc, Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Dân tộc duy trì cách làm này và mỗi năm sẽ tôn vinh, biểu dương nhiều hơn nữa các già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cả nước.

* Sáng cùng ngày, trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023, Đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn để bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ ". 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ.

Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh; Thứ trưởn, phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cùng Đoàn đại biểu Người có uy tín tri ân, tưởng nhớ công lao các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.