Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự khai mạc lớp tập huấn Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong đồng bào DTTS tỉnh Đắk Nông

08:55 PM 18/05/2023 |   Lượt xem: 7197 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hài phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 65 học viên là cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, thôn, bon đồng bào DTTS, Người có uy tín, đoàn thanh niên đến từ 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn nhằm mục đích phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chính sách, quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm và hiệu lực quản lý về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, thôn, bon đồng bào DTTS và Người có uy tín, đoàn thanh niên; trao đổi, học tập kinh nghiệm và lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường với việc thực hiện chính sách dân tộc giữa đội ngũ làm công tác dân tộc với đồng bào DTTS và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên phát biểu, chia sẻ thông tin trong buổi khai mạc Lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghe báo cáo viên trình bày 4 chuyên đề gồm: Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chính sách, quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu đến vùng DTTS và miền núi. Chung tay bảo vệ môi trường tại thôn, bản đồng bào DTTS và miền núi, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Đắk Nông và phân loại rác tại nguồn. Một số giải pháp về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Đắk Nông. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gắn với bảo vệ môi trường...

Các đại biểu dự khai giảng Lớp tập huấn

Trong quá trình tập huấn, báo cáo viên và học viên cùng nhau trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm bảo vệ môi trường tại địa phương.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải chia sẻ: Công tác bảo vệ môi trường luôn được Đảng, Nhà nước coi trọng. Luật Bảo vệ môi trường ra đời, hệ thống chính sách, thể chế từng bước được xây dựng và hoàn thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường. Nhận thức về bảo vệ môi trường trong các cấp, các ngành và Nhân dân đã được nâng lên.

Tuy nhiên, môi trường nước ta vẫn tiếp tục bị xuống cấp nhanh như đất đai bị xói mòn, thoái hóa; chất lượng nguồn nước suy giảm mạnh; không khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm; mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai thác quá mức; các thảm họa do thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu đang tăng, gây áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường… đặt công tác bảo vệ môi trường trước những thách thức gay gắt. Vì vậy, cần phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đặc biệt trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong toàn thể cán bộ, công chức và toàn xã hội.

Học viên là cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, thôn, bon, Người có uy tín đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn

Đắk Nông là tỉnh đang trên đà phát triển, nhiều vấn đề môi trường đang đặt ra nhiều thách thức, mỗi một các nhân đều phải nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường. Ủy ban Dân tộc tổ chức Lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng DTTS và miền tỉnh Đắk Nông có ý nghĩa rất quan trọng.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải bày tỏ mong muốn, trong quá trình tập huấn các báo cáo viên, giảng viên trình bày dễ hiểu, các nội dung thiết thực, đi vào những vấn đề cụ thể, tránh lý thuyết và tăng cường tương tác giữa báo cáo viên và học viên tham gia Lớp tập huấn, để khi trở về, các học viên có cẩm nang kiến thức căn bản nhất để tổ chức triển khai công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở và hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Báo cáo viên trình bày các chuyên đề cho các học viên tham gia lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi khai mạc Lớp tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên chia sẻ một số thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những kết quả tỉnh Đắk Nông đạt được trong năm 2022 và công tác bảo vệ môi trường...

Cụ thể, tỉnh Đắk Nông có 40 dân tộc cùng sinh sống, hiện toàn tỉnh có 713.000 dân, tăng gấp 2 lần so với thời điểm thành lập tỉnh, trong đó đồng bào DTTS chiếm khoảng 32% tổng dân số. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 3,22% vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS giảm ấn tượng với tỷ lệ 8,45%. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,59%, CRDP thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59,61 triệu đồng… Ở Đắk Nông vấn đề sắp xếp, ổn định dân di cư tự do cũng đang được tỉnh nỗ lực thực hiện, phấn đấu đến năm 2025 ổn định cho khoảng 5.450 hộ, hơn 22.000 khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên nhấn mạnh: Lớp tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường rất có ý nghĩa đối với địa phương. Đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn tập trung lắng nghe thông tin các báo cáo viên truyền đạt để có kiến thức truyền đạt đến bà con trong việc bảo vệ môi trường từ môi trường sống xung quanh đến môi trường sản xuất…

(baodantoc.vn)