Văn phòng

12:00 AM 12/01/2021 |   Lượt xem: 39218 |   In bài viết | 

VĂN PHÒNG ỦY BAN

 
 
  Nguyễn Cao Thịnh
Chánh Văn phòng
 
     

 
Phạm Bình Sơn
Phó Chánh Văn phòng
Bùi Quốc Thắng
Phó Chánh Văn phòng
Vũ Trung Kiên
Phó Chánh Văn phòng
 

Lê Mạnh Dương
Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Phạm Phú Thịnh
Trưởng phòng Tổng hợp

Nguyễn Văn Huân
Phó Trưởng phòng Tổng hợp
     
Trần Văn An
 Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị
Vũ Mạnh Tuấn
 Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị
Nguyễn Bá Ngọc
 Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị
     
Tô Minh Huấn
 Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị
Lê Đình Hùng
 Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị
Bùi Thị Hiền
Trưởng phòng 
Văn thư - Lưu trữ và KSTTHC
     
Vi Thị Thủy
Phó Trưởng phòng 
Văn thư - Lưu trữ và KSTTHC
Đỗ Thị Hà Thanh
Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ 
Vũ Thị Bẩy
Phó Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ