Vụ Kế hoạch - Tài chính

12:00 AM 30/01/2021 |   Lượt xem: 21504 |   In bài viết | 

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Nguyễn Mạnh Huấn
Vụ trưởng
     
[chờ cập nhật ảnh]
Trương Thị Bích Hạnh
Phó Vụ trưởng
Vũ Hoàng Anh
Phó Vụ trưởng
Đinh Thanh Huyền
Phó Vụ trưởng
 
 

 

Các đảng viên Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 26/8/2022

File đính kèm