Album ảnh Hội nghị - Hội thảo

05:57 PM 13/10/2015 |   Lượt xem: 31322 |   In bài viết | 
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ IV.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ IV.

Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Đại hội.

Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu tại Đại hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2017

Đồng chí Nguyễn Hữu Giảng phát biểu tại Đại Hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Giảng phát biểu tại Đại Hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan phát biểu tại Đại hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan phát biểu tại Đại hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan bỏ phiếu bầu Ban Chi uỷ Chi bộ Vụ Chính sách Dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan bỏ phiếu bầu Ban Chi uỷ Chi bộ Vụ Chính sách Dân tộc.

Đồng chí Hà Hùng, Bi thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị

Đồng chí Hà Hùng, Bi thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo

Xuân Thường - Kim Thu (www.ubdt.gov.vn)