Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

03:00 PM 08/10/2022 |   Lượt xem: 7831 |   In bài viết | 

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

Địa chỉ: Số 19, đường Trần Phú, P. Tân Dân, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (0210) 3854690

Trang tin điện tử: https://dubiviettri.edu.vn/ 

Email: admin@dubiviettri.edu.vn

 
 
  Nguyễn Tuấn Anh
Hiệu trưởng
 
     

Hồ Thị Bích Thủy
Phó Hiệu trưởng

 

Bùi Thanh Hùng
Phó Hiệu trưởng

 

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
BAN GIÁM HIỆU      
Nguyễn Tuấn Anh Hiệu trưởng   0936900090 atndubidaihoc@gmail.com
Hồ Thị Bích Thủy Phó Hiệu trưởng   0936238128 thuyho0574@gmail.com
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH      
Đàm Minh Đức Trưởng phòng   0989743676 minhduc.dbvt@gmail.com
PHÒNG BỒI DƯỠNG - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG      
Lương Thị Hồng Khuyên Trưởng phòng   0936383205 khuyendbvt@gmail.com
Tạ Xuân Phương Phó Trưởng phòng   0916951297 taphuongdbvt@gmail.com
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN      
Lê Thị Hoài Thu Trưởng phòng   0915594954 hoaithudbvt79@gmail.com
Nguyễn Tiến Sinh Phó Trưởng phòng   0979212299 tiensinhpt@gmail.com
PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐỜI SỐNG      
Nguyễn Ngọc Phú Trưởng phòng   0982358876 phutainhan@gmail.com
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH      
Bùi Thanh Hùng Trưởng phòng   0912669540 hungdbvt789@gmail.com