Đã có 615 đại biểu các bộ, ngành Trung ương và 1.045 đại biểu các tỉnh, thành được đề cử tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất

02:29 PM 06/11/2015 |   Lượt xem: 11976 |   In bài viết | 

Qua tổng hợp báo cáo cho thấy, đã có 615 đại biểu của 32 Bộ, ngành Trung ương và 1.045 đại biểu của 42 tỉnh, thành được đề cử tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ nhất. Trong đó, dân tộc có số lượng đại biểu được tham dự Đại hội nhiều nhất là dân tộc Tày với 108 đại biểu (chiếm 10,38%); 3 dân tộc chưa có đại biểu tham dự là: Brâu, Chứt, Rơmăm; có 4 Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và 1 Anh hùng Lao động; đại biểu cao tuổi nhất là ông Thào Khua Chỉnh, sinh năm 1908, dân tộc Mông, Sơn La; đại biểu trẻ tuổi nhất là em Lo Văn Thỏa sinh năm 1998, dân tộc Ơ Đu, học sinh tiểu học xã Nga My, Tương Dương, Nghệ An.

Bên cạnh đó, cũng còn một số Bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành báo cáo còn thiếu: năm sinh, trình độ chuyên môn, chính trị, đảng viên, đoàn viên, hình thức khen thưởng…