Họp chuẩn bị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020

02:23 PM 09/12/2020 |   Lượt xem: 13665 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp

Cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các công tác phục vụ Đại hội; rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành, chuẩn bị cho việc Tổng kết công tác tổ chức Đại hội vào cuối tháng 12/2020. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị báo cáo về các công tác hậu cần, lễ tân, khánh tiết, thi đua khen thưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao công tác phục vụ, tổ chức Đại hội của các Tiểu ban, các tập thể và cá nhân thuộc UBDT. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng gợi ý về công tác khen thưởng đối với các Vụ, đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ, tổ chức Đại hội như: Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các Vụ, đơn vị: Vụ DTTS, Vụ Tuyên truyền, Văn phòng UBDT, Vụ Tổ chức Cán bộ, Báo Dân tộc và Phát triển; Phòng Kế toán, Quản trị, Văn thư lưu trữ (thuộc Văn phòng UBDT). Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho các cá nhân là Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng. 

Toàn cảnh cuộc họp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tập trung triển khai sớm các nhiệm vụ, công tác khen thưởng; các Tiểu ban tập hợp, rà soát, hoàn thiện các nội dung để tổng kết công tác tổ chức Đại hội, dự kiến vào ngày 25/12/2020.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ DTTS tập hợp các văn kiện chính thức, Quyết tâm thư, các bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; giao Vụ Tuyên truyền tập hợp toàn bộ hình ảnh Đại hội để phục vụ việc làm kỷ yếu Đại hội. 

(baodantoc.com.vn)