Tỉnh Cà Mau

02:59 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19271 |   In bài viết | 

 Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

Trụ sở: Số 57 - 59, đường 1/5, phường 5, thành phố Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3550110 

Website: http://bandantoc.camau.gov.vn

Email: bandantoc@camau.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO      
Trần Hoàng Nhỏ Trưởng ban 3551524 0913988051  
Nguyễn Văn Thuật Phó Trưởng ban 3551107 0918245133 thuatnv.bdt@camau.gov.vn
Nguyễn Thành Niệm Phó Trưởng ban 3551081 0913893063 niemnt.bdt@camau.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Trần Thị Tuyết Nga Chánh Văn phòng 3815903    
PHÒNG CHÍNH SÁCH      
Huỳnh Công Thiệu PTP phụ trách 3551108    
PHÒNG DÂN TỘC      
Nguyễn Duy Trường Trưởng phòng 3551105    

 

(Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn)