Tỉnh Gia Lai

02:47 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 21593 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai

Trụ sở: Số 07 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3716829

Website:http://bdt.gialai.gov.vn/

Email: dtgialai@cema.gov.vn ; bdt@gialai.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Kpă Đô Trưởng ban 3828975 0905675316 dok.bdt@gialai.gov.vn
Trường Trung Tuyến Phó Trưởng ban 3500229   tuyentt.bdt@gialai.gov.vn 
Huỳnh Kim Đồng Phó Trưởng ban 3716829   donghk.bdt@gialai.gov.vn 
VĂN PHÒNG VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐỊA BÀN 3716774    
Võ Quốc Thiện Chánh Văn phòng   0941399499 thienvq.bdt@gialai.gov.vn
Nguyễn Phú Phó Chánh Văn phòng   0977947178 phun.bdt@gialai.gov.vn
THANH TRA      
Lê Đình Thọ Phó Chánh Thanh tra 3716104 0913185582 thold.bdt@gialai.gov.vn
PHỒNG CHÍNH SÁCH - KẾ HOẠCH 3715152    
Ksor Trơn Trưởng phòng   0979546007 tronk.bdt@gialai.gov.vn
Văn Ngọc Thiên     0967699777 thienvn.bdt@gialai.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn