Tỉnh Hậu Giang

03:07 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 18184 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Trụ sở: Đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0293) 3870029

Website: http://bandantoc.haugiang.gov.vn

Email: dthaugiang@cema.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Nguyễn Hoàng Triệu Trưởng ban 3870192 0909107670 trieunh.bdt@haugiang.gov.vn
Trần Quốc Thẻo Phó Trưởng ban 3870679   theotq.bdt@haugiang.gov.vn
Ký Hiếu Thanh Phó Trưởng ban 3870977   thanhkh.bdt@haugiang.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Trần Thị Thanh Hồng Chánh Văn phòng   0974867449 hongtttt.bdt@haugiang.gov.vn
Nguyễn Thanh Lâm Phó Chánh Văn phòng   0939838080 lamnt.bdt@haugiang.gov.vn
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN - CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Thái Thị Ngọc Thơm Trưởng phòng   0362468850 thomttn.bdt@haugiang.gov.vn
Phạm Phương Bình Phó Trưởng phòng   0393779292 binhpp.bdt@haugiang.gov.vn
PHÒNG THANH TRA - KẾ HOẠCH      
Lâm Tuyết Thảo Trưởng phòng   0939675581 thaolt.bdt@haugiang.gov.vn
Trần Văn Cuộc Phó Trưởng phòng   0909212000 cuoctv.bdt@haugiang.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến tháng 10/2022, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về email: banbientap@cema.gov.vn