Tỉnh Lào Cai

10:11 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 19920 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

Trụ sở: Khối IV, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3822144 - Fax: 3820239

Websitehttp://bandantoc.laocai.gov.vn

Email: dtlaocai@cema.gov.vn; contact-bdt@laocai.gov.vn

Họ và tên Chức vụ Cơ quan Di động Email
Nông Đức Ngọc Trưởng ban 3824912 0966 377 168 ndngoc-bdt@laocai.gov.vn
Mã Én Hằng Phó Trưởng ban 3822 003 0972 856 299 mehang-bdt@laocai.gov.vn
Nguyễn Văn Bảo Phó Trưởng ban 3820 239 0913287747

nvbao-bdt@laocai.gov.vn

Trần Hùng Phó Trưởng ban     tphung-bdt@laocai.gov.vn
Văn phòng   3854 246   vanphong-bdt@laocai.gov.vn
Phòng Kế hoạch Tổng hợp   3844 580   phongkhth-bdt@laocai.gov.vn 
Phòng Chính sách Dân tộc   3824 480   phongcsdt-bdt@laocai.gov.vn
Phòng Tuyên truyền & Địa bàn   3844 198   phongttdb-bdt@laocai.gov.vn
Phòng Thanh tra   3854 244   thanhtra-bdt@laocai.gov.vn 

 

(Danh bạ được cập nhật đến ngày 14/04/2022, từ website Ban Dân tộc tỉnh nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)