Tỉnh Thừa Thiên Huế

04:15 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 18814 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Trụ sởSố 02, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế

Điện thoại: (0234) 3830786 

Website: https://badt.thuathienhue.gov.vn

Email: dtthuathienhue@cema.gov.vn ; bdt@thuathienhue.gov.vn

Họ và tên Chức vụ

Cơ quan

Di động Email
LÃNH ĐẠO BAN      
Hồ Xuân Trăng Trưởng ban   0973084567 hxtrang.bdt@thuathienhue.gov.vn
Lê Xuân Hải Phó Trưởng ban   0913770002 lxhai.bdt@thuathienhue.gov.vn
VĂN PHÒNG      
Đoàn Thị Minh Hằng Chánh Văn phòng   0983535307 dtmhang.bdt@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Thị Nhung Phó Chánh Văn phòng   0935 668763 nthnhung.bdt@thuathienhue.gov.vn
Trần Anh Tuấn Văn thư   0901960798 tatuan.bdt@thuathienhue.gov.vn
THANH TRA VÀ TUYÊN TRUYỀN      
Trương Văn Bá Trưởng phòng   0914125258 tvba.bdt@thuathienhue.gov.vn
Hồ Thị Tùy Phó Trưởng phòng   0988578649 httuy.bdt@thuathienhue.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC      
Nguyễn Thị Phương Ngọc Trưởng phòng   0935241084 ntpngoc.bdt@thuathienhue.gov.vn
Phan Xuân Trung Phó Trưởng phòng   0398345672 pxtrung.bdt@thuathienhue.gov.vn

 

* Thông tin được cập nhật từ website của Ban, đến 10/2022; nếu có sự thay đổi thông tin xin gửi về: banbientap@cema.gov.vn