Học viện Dân tộc

12:00 AM 30/07/2021 |   Lượt xem: 33528 |   In bài viết | 

HỌC VIỆN DÂN TỘC

 

 

  PGS.TS Trần Trung
Giám đốc Học viện Dân tộc
 
 
PGS.TS Lê Thị Bích Thủy
Phó Giám đốc Học viện Dân tộc
  PGS.TS Nguyễn Viết Hưng
Phó Giám đốc Học viện Dân tộc

 

Chi tiết: Cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc: xem tại đây

File đính kèm