Thông báo Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc làm việc với Vụ Tuyên truyền về triển khai thực hiện Thông báo số 890/TB-UBDT, ngày 08/6/2022 và một số nhiệm vụ liên quan

04:00 PM 15/06/2022 |   Lượt xem: 5973 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 931/TB-UBDT, ngày 15/6/2022 chi tiết xem tại đây