11:13 AM 07/03/2020  Lượt xem: 17835
Sáng 01/11/2019, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội đã dành trọn một buổi để bàn thảo về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

 10:53 AM 06/12/2019  Lượt xem: 28204

 01:59 PM 11/01/2019  Lượt xem: 7
Phim tài liệu chính luận bằng tiếng Kinh

 10:57 AM 23/04/2018  Lượt xem: 14235