Kon Tum: 6 tháng đầu năm tổ chức 15 đợt truyền thông trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS

08:27 AM 01/08/2023 |   Lượt xem: 6682 |   In bài viết | 

Tỉnh Kon Tum chú trong công tác phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS (ảnh minh họa)

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tổ chức được 15 đợt truyền thông, tiến hành đặt 36 biển thông tin về trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc 2 huyện nghèo của tỉnh Kon Plông, TuMơRông, một số xã khó khăn huyện Đăk Tô và Huyện Sa Thầy. Đồng thời cấp phát miễn phí 10.800 tờ gấp pháp luật cho các đối tượng tham gia buổi truyền thông. Tổng số người tham dự là 1.296 lượt người.

Hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý đã làm thay đổi nhận thức, tình cảm, niềm tin và hành vi của người đồng bào DTTS cư trú ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn. Người dân đã nắm bắt, hiểu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiểu biết về pháp luật, biết phản hồi, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Các đối tượng là đồng bào DTTS đã biết đến chính sách trợ giúp pháp lý của nhà nước để có thể liên hệ đến khi có tranh chấp, vướng mắc pháp luật. Nhận thức về công tác trợ giúp pháp lý đối với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã ngày càng nâng cao. Qua đó góp phần truyền thông sâu rộng về hoạt động trợ giúp pháp lý tại xã, thôn, làng khó khăn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức truyền thông lưu động cho các đối tượng cư trú trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý trong Chương trình MTQG 1719, thời gian tới, Sở Tư pháp Kon Tum tiếp tục chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tăng cường đẩy mạnh hoạt động Thông tin, truyền thông về Luật trợ giúp pháp lý 2017; phổ biến các chế độ, chính sách, quy định pháp luật đến với đồng bào DTTS và miền núi. Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý thực hiện một số nội dung của Chương trình trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, coi đây là kim chỉ nam trong các hoạt động của Chương trình.

Bên cạnh đó, thu hút sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (như các cơ quan, người tiến hành tố tụng, UBND cấp xã, Người có uy tín trong cộng đồng như trưởng thôn, cán bộ hòa giải, cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân...) trong việc truyền thông, giới thiệu, giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý đến với người dân. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình MTQG 1719; vận dụng phối hợp phù hợp với các Chương trình MTQG khác như xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

(baodantoc.vn)