03:23 PM 15/04/2024  Lượt xem: 2547
Ngày 15/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 16 năm 2024. Tham dự họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 02:16 PM 11/04/2024  Lượt xem: 1653
Sáng 11/4, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) trang trọng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 54, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT chủ trì Hội nghị.

 10:23 PM 03/04/2024  Lượt xem: 5286
Ngày 03/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thanh tra UBDT đã tiến hành cuộc họp công bố Quyết định thanh tra thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” tại Ủy ban Dân tộc (Đề án). Tham dự có các thành viên thuộc Đoàn thanh tra Đề án cùng tập thể lãnh đạo, viên chức thuộc Học viện Dân tộc. Ông Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra UBDT chủ trì cuộc họp.

 10:22 PM 03/04/2024  Lượt xem: 1437
Ngày 03/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà đã chủ trì cuộc họp để thống nhất nội dung, quy trình thực hiện các dự án bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản của UBDT. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số vụ, đơn vị.

 10:12 PM 02/04/2024  Lượt xem: 1195
Ngày 02/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà, Trưởng Ban Soạn thảo Đề án “Bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia” (Đề án) đã chủ trì cuộc họp của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Đề án.

 02:45 PM 02/04/2024  Lượt xem: 1667
Ngày 02/4, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có toàn thể lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 10:10 PM 26/03/2024  Lượt xem: 2152
Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị giao ban Lãnh đạo Ủy ban đánh giá kết quả công tác tuần 12, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 13 năm 2024. Tham dự họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT): Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr, Nông Thị Hà cũng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

 07:19 PM 22/03/2024  Lượt xem: 2110
Ngày 11/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án vị trí việc làm của UBDT. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị liên quan.

 05:49 PM 22/03/2024  Lượt xem: 1332
Ngày 22/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp nghe các vụ, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Vinh Tơr cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.