Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 56, nhiệm kỳ 2020-2025

02:42 PM 06/06/2024 |   Lượt xem: 1239 |   In bài viết | 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 5 cho thấy, trong tháng vừa qua, Đảng uỷ đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên. Chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ IV năm 2024; chỉ đạo xây dựng các đề án, chính sách về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc bộ, ngành…

Các tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy; kịp thời phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên; cấp ủy các tổ chức Đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường triển khai hiệu quả, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy cơ quan UBDT định hướng tiếp tục lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch công tác được giao; tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII của Đảng; tổ chức Hội nghị chuyên đề về "Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc hiện nay"; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành đảng bộ theo Đề án Đại hội đảng bộ UBDT nhiệm kỳ 2025-2030…

Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã đề cập, trao đổi, thảo luận về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận các tổ chức đảng ở các Trường trực thuộc UBDT về trực thuộc Đảng bộ UBDT, tiến tới xây dựng Đề án nâng cấp Đảng bộ UBDT trở thành Đảng bộ cấp trên cơ sở; việc bổ sung nhân sự, kiện toàn Đảng ủy Học viện Dân tộc; nhận xét, đánh giá, xem xét bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo…

Phát kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đã cho ý kiến chỉ đạo đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ UBDT rà soát toàn bộ các quy định, chỉ thị, nghị quyết… đưa vào thành nội dung sinh hoạt định kỳ, mục tiêu là 100% các chi bộ đảng triển khai sinh hoạt chuyên đề; Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể triển khai hoạt động sơ kết 6 tháng đầu năm 2024.

Các nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị được Bí thư Đảng ủy tiếp thu và đề nghị Văn phòng Ban Cán sự Đảng tổng hợp, bổ sung vào phướng hướng các nhiệm vụ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2024.

Xuân Thường