03:00 PM 05/10/2022  Lượt xem: 2606
Sáng 5/10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Hội chợ giới thiệu, tư vấn việc làm năm 2022. Gần 800 người lao động trên địa bàn đã tham dự.

 02:26 PM 16/09/2022  Lượt xem: 37325
Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo.

 08:11 AM 16/09/2022  Lượt xem: 37399
Truyền thông về quyền con người cần được triển khai trên cả 3 nội dụng chính: Phổ biến, tuyên truyên, giải thích. Trong đó, ưu tiên khai thác hiệu quả thế mạnh của truyền thông trên các nền tảng số để cung cấp thông tin minh bạch đến người dân trong nước và quốc tế.

 09:22 AM 15/09/2022  Lượt xem: 7124
Chọn 8 tỉnh triển khai chỉ đạo điểm "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" dân tộc thiểu số và miền núi

 08:41 AM 15/09/2022  Lượt xem: 6635
Tỉnh Hà Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số (DTTS) bình quân đạt trên 8%/năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm bình quân 4%/năm trở lên, các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm trên 6%/năm; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới.

 09:07 AM 13/09/2022  Lượt xem: 6427
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 – 2025 vừa ký Quyết định số 91/QĐ-HĐĐPTDMNPB ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng này.

 02:36 PM 09/09/2022  Lượt xem: 6980
Thời gian qua, đã có hơn 50 tỉnh, thành phố triển khai chương trình kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản, để đưa hàng nông sản đến với các thị trường lớn.

 02:58 PM 07/09/2022  Lượt xem: 7116
Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ (chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030) nhằm hỗ trợ thúc đẩy đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 04:26 PM 29/08/2022  Lượt xem: 9459
Hàng trăm hộ nghèo tại Nghệ An đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, chống thiên tai, lụt bão. Thực tế nhu cầu về nhà ở thuộc diện này rất lớn, nhưng ngân sách hỗ trợ lại chưa đủ dẫn đến nhiều hộ nghèo tiếp tục đối mặt với nguy hiểm, khó khăn mỗi mùa mưa bão.