Góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

09:38 AM 05/04/2023 |   Lượt xem: 5970 |   In bài viết | 

Ra mắt các tổ truyền thông cộng đồng (Ảnh TL)

Tổ truyền thông được thành lập tại 7 thôn, là thôn Phát, Pha Trạc, Khe Pháo, Khe Bành, Nhược, Mộ và thôn Bản Tát với 70 thành viên tham gia, là những Người có uy tín trong cộng đồng, có khả năng tuyên truyền, vận động, có tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo trong cuộc sống, trong lao động phát triển kinh tế tự nguyện tham gia.

Tổ truyền thông cộng đồng là mô hình can thiệp của Dự án "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

Người có uy tín trong cộng đồng tỉnh Yên Bái thăm quan, học tập tại Thủ đô Hà Nội năm 2022.

Việc thành lập các Tổ truyền thông cộng đồng tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn với mục đích của là tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm trong lao động sản xuất, trong cuộc sống. Qua đó, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi nói chung và tại xã Châu Quế Hạ nói riêng.

(baodantoc.vn)