Yên Bái trưng bày 400 hình ảnh, tư liệu về dân tộc và tôn giáo

09:10 AM 19/04/2023 |   Lượt xem: 6047 |   In bài viết | 

Các em học sinh tìm hiểu về văn hóa các dân tộc Việt Nam tại triển lãm.

Trưng bày gồm 400 hình ảnh, tư liệu về dân tộc và tôn giáo Việt Nam; sách, báo viết về dân tộc và tôn giáo, mô hình, hiện vật. Nội dung trưng bày gồm 6 chủ đề chính, được chia làm 4 khu: Đồng bào các DTTS phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển; hình ảnh, tư liệu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam; cộng đồng các DTTS đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; tư liệu về hình ảnh đồng bào các DTTS, tôn giáo tín ngưỡng tại Yên Bái.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 18/4 đến hết ngày 30/4/2023.

Diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 30/4/2023, với trưng bày chuyên đề với không gian, nội dung đặc sắc, hình thức phong phú, đa dạng sẽ đem đến cho người dân, học sinh và du khách cái nhìn toàn cảnh về các dân tộc Việt Nam, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội.

(baotintuc.vn)