ASEAN ưu tiên xóa nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển

04:28 PM 02/02/2018 |   Lượt xem: 13463 |   In bài viết | 

Với chủ đề “Xóa nghèo vì mục tiêu phát triển bền vững cho tất cả mọi người”, khóa họp tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực xóa nghèo, đánh giá việc triển khai các kế hoạch và chương trình hành động của Liên Hợp Quốc (LHQ) về người khuyết tật, người già, thanh niên và gia đình. 

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu đại diện cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh ASEAN cam kết mạnh mẽ với việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và khẳng định xóa nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển luôn là những ưu tiên hàng đầu của ASEAN. 

Việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và thông qua Tầm nhìn ASEAN 2025 tiếp tục khẳng định cam kết và quyết tâm của các nước hiện thực hóa Cộng đồng hòa bình, thịnh vượng, tự cường, thu nạp và hướng tới người dân. Trong thời gian qua, ASEAN đã đạt được những thành tựu to lớn trong xóa nghèo, đặc biệt là giảm số người thuộc diện đói nghèo cùng cực từ 138 triệu người năm 2000 xuống 44 triệu người năm 2015. 

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết tháng 11/2017, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tuyên bố về Sáng tạo với các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng các chính sách và môi trường thể chế thuận lợi cho khoa học, công nghệ và sáng tạo (STI) nhằm phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm và trao quyền cho người dân. Đại sứ chia sẻ thông tin về những nỗ lực của ASEAN thúc đẩy sự tham gia, đóng góp của người dân qua việc triển khai các chương trình như Thập kỷ người khuyết tật, Trao quyền kinh tế cho phụ nữ, Chỉ số phát triển thanh niên… 

Đại sứ cũng nêu bật vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế, đặc biệt là nỗ lực của ASEAN và LHQ thúc đẩy tính bổ trợ giữa Tầm nhìn ASEAN 2025 và Chương trình Nghị sự 2030, trong đó xóa nghèo được xác định là một trong năm lĩnh vực ưu tiên và Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao Đông Á về hợp tác xóa nghèo./.

(baochinhphu.vn)