Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và đặc thù ở mỗi vùng miền

06:16 PM 20/04/2023 |   Lượt xem: 5847 |   In bài viết | 

Ảnh minh họa.

Thông tư số 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiêng DTTS, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên và các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS; các Sở GD&ĐT, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thông tư nêu rõ điều kiện đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS về đội ngũ giáo viên, chương trình chi tiết, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở vật chất, thiết bị, phòng học, và đặc biệt là phải có đề án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS.

Đối tượng tuyển sinh vào học chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS là công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; nói được tiếng DTTS của chương trình đào tạo. Ưu tiên tuyển sinh đối với người DTTS đã tốt nghiệp đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm thường trú ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đối tượng tuyển sinh vào học chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS là công dân Việt Nam, là người DTTS; cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng Công an, Quân đội đang công tác ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đối với chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS, sẽ tổ chức đào tạo theo hình thức tập trung và được cấp chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS. Chương trình bồi dưỡng tiếng DTTS sẽ tổ chức theo hình thức tập trung, bán tập trung hoặc từ xa; học viên được cấp chứng chỉ tiếng DTTS sau khi hoàn thành.