Ủy ban Dân tộc: Họp Ban Tổ chức Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam năm 2011

09:21 AM 01/11/2015 |   Lượt xem: 11645 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bảo tàng Dân tộc học cùng các thành viên trong Ban Tổ chức và các Tiểu ban. Đồng chí Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm UBDT, Trưởng BTC Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam năm 2011 chủ trì cuộc họp.

“Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam năm 2011” là một hoạt động nhằm tôn vinh những nét đẹp, độc đáo của trang phục truyền thống 54 dân tộc Việt Nam. Sau khi đề án được triển khai, Ban Tổ chức Trình diễn trang phục đã tổ chức các phiên họp để thảo luận, thống nhất triển khai các nội dung cơ bản nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Tại các địa phương, 63 tỉnh, thành phố đều hưởng ứng và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã khẩn trương thành lập BTC cấp tỉnh, hướng dẫn các huyện, thị, xã phường tổ chức tuyển chọn theo phân bổ thành phần dân tộc và số lượng thí sinh tham gia theo tiêu chí đã được hướng dẫn của BTC Trình diễn Trung ương.

Tính đến ngày 15/9/2011, đã có 62/63 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai thực hiện, các địa phương đã gửi báo cáo kết quả trình diễn, tuyển chọn, đề nghị thay đổi thành phần, tăng, giảm số lượng về BTC để tổng hợp báo cáo. Dự kiến Trình diễn trang phục sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến 30/11/2011 tại Trung tâm làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam - Đồng Mô, Hà Nội.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành và thành viên của các Tiểu ban đưa ra những ý kiến đề xuất cho quá trình thực hiện trình diễn, như: thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, kịch bản tổng thể và chi tiết…nên thực hiện như thế nào? đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện để đi đến thống nhất giải pháp triển khai.

Kết luận cuộc họp, PCN Hoàng Xuân Lương nhấn mạnh: Dù kế hoạch thực hiện chương trình trình diễn còn nhiều khó khăn, song Trình diễn phải đảm bảo được ý nghĩa chính trị cũng như chất lượng nghệ thuật; BTC cần dành thời gian xem xét, thảo luận và thống nhất lại nội dung kịch bản; Cần có những giải pháp hiệu quả hơn về vận động tài trợ và trình Chính phủ xem xét những khó khăn về mặt tài chính; Thường trực BTC và Nhà Biên kịch cần bàn bạc thêm để đi đến thống nhất về quy mô, thời gian và địa điểm thực hiện trình diễn, cố gắng hoàn chỉnh kịch bản tổng thể để đi đến kịch bản chi tiết; Trong tháng 9, Thường trực BTC cần đôn đốc các tiểu ban họp để triển khai từng nội dung công việc.

PCN cũng đề nghị: các thành viên BTC và các đơn vị liên quan cần huy động tối đa lực lượng để tạo được sức lan tỏa rộng lớn cho sự kiện này; làm việc với các cơ quan truyền thông và UBND thành phố Hà Nội để vận động tài trợ cũng như tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho sự kiện trên các tuyến đường và phương tiện thông tin đại chúng.

Xuân Thường