Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

09:15 AM 14/05/2024 |   Lượt xem: 754 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên đồng bào DTTS sinh sống tại Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải. Ảnh: Mạnh Hùng

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm về một số nhiệm vụ thực hiện công tác dân tộc của tỉnh thời gian qua, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Sau 3 năm triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, diện mạo nông thôn miền núi đã có nhiều thay đổi rõ rệt; 8 nhóm mục tiêu chính và 21 chỉ tiêu cụ thể theo Nghị quyết được cụ thể thành các giải pháp để thống nhất thực hiện. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giảm nghèo bình quân 2 năm đạt 2,55%; tỷ lệ học sinh DTTS được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 8%; trên 96% hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước hợp vệ sinh…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao mô hình du lịch cộng đồng có sự tham gia tích cực của người dân và tổ chức nhiều loại hình sinh hoạt văn hoá cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá của DTTS. Ảnh: Mạnh Hùng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tặng quà đồng bào DTTS sinh sống tại Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải. Ảnh: Mạnh Hùng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh thời gian qua; đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn các địa phương cần quan tâm hơn nữa trong việc tham gia xây dựng chính sách chính sách dân tộc sát với thực tiễn, bảo đảm tính bền vững và thực sự trở thành động lực cho phát triển, tạo sự chuyển biến căn bản về đời sống vùng đồng bào DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm với đồng bào DTTS. Ảnh: Mạnh Hùng

Trong chương trình công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đã đến thăm Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Thịnh Đức, TP.Thái Nguyên). Tại đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà đồng bào DTTS sinh sống tại Làng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao mô hình du lịch cộng đồng có sự tham gia tích cực của người dân và tổ chức nhiều loại hình sinh hoạt văn hoá cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá của DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn mô hình du lịch sinh thái tiếp tục được nhân rộng tạo nên giá trị bản sắc văn hoá vùng miền.

(baodantoc.vn)