Vụ Chính sách dân tộc

12:00 AM 22/01/2021 |   Lượt xem: 22729 |   In bài viết | 

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Hoàng Văn Tuyên
 Vụ trưởng
 

 
Bế Thị Hồng Vân
Phó Vụ trưởng


Phạm Chí Trung
Phó Vụ trưởng


Nguyễn Văn Tân
Phó Vụ trưởng

 

Đào Xuân Quy
Phó Vụ trưởng

 
     

 

Các đảng viên Chi bộ Vụ Chính sách dân tộc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 31/8/2022