Vụ Pháp chế

11:53 PM 26/01/2021 |   Lượt xem: 27288 |   In bài viết | 

VỤ PHÁP CHẾ

Hoàng Đức Thành
Vụ trưởng

Phan Hồng Thủy 
Phó Vụ trưởng

Chử Văn Thung
Phó Vụ trưởng

Nguyễn Chí Tuấn
Phó Vụ trưởng

 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Ủy viên Ban cán sự đảng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2022 - 2025, ngày 22/8/2022

File đính kèm