09:32 AM 09/08/2023  Lượt xem: 5257
Các bộ, ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cho Chính phủ giải quyết vướng mắc, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để các địa phương bắt tay vào thực hiện mục tiêu hỗ trợ trên 18.300 căn nhà ở trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 04:18 PM 21/07/2023  Lượt xem: 3594
Chiều 20/7, tại Tp. Quy Nhơn (Bình Định), Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG.

 04:41 PM 17/07/2023  Lượt xem: 8172
Sáng 17/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, các sở, ban ngành; phòng Dân tộc, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và 150 cá nhân là điển hình tiên tiến ở cơ sở.

 08:31 AM 04/07/2023  Lượt xem: 9004
Ngày 3/7, tại TP. Cần Thơ, Ủy ban dân tộc (UBDT) phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBND TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) giai đoạn 2021 - 2023 và nhiệm vụ , giải pháp trọng tâm giai đoạn 2024 - 2025.

 09:40 AM 03/07/2023  Lượt xem: 3464
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 1/7/2023 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021.

 08:00 PM 30/06/2023  Lượt xem: 5310
Chiều 30/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, định hướng triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr và Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quàng Văn Hương chủ trì Hội thảo.

 02:39 PM 27/06/2023  Lượt xem: 6152
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025.

 03:13 PM 26/06/2023  Lượt xem: 6510
Tiếp nối Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2021 đến năm 2023 (Chương trình MTQG 1719); nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025; chiều 26/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, định hướng triển khai Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030.

 09:55 AM 26/06/2023  Lượt xem: 6069
Sáng ngày 26/6, tại Tp. Tuyên Quang, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2021 đến năm 2023 (Chương trình MTQG 1719); nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025.