09:31 AM 29/05/2023  Lượt xem: 4602
Tài liệu họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022

 12:00 AM 27/05/2023  Lượt xem: 2121
Ngày 26/5, Đoàn Thanh tra của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Phía địa phương có ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Trần Hoàng Nhỏ - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Cà Mau; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan và các huyện, Tp. Cà Mau cùng tham dự.

 09:20 PM 19/05/2023  Lượt xem: 5421
Ngày 17/5, tại Tp. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng các mô hình sinh kế do Hội LHPN hỗ trợ, thành lập, quản lý, góp phần đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng DTTS.

 09:06 PM 19/05/2023  Lượt xem: 3938
Ngày 19/5, tại Tp. Việt Trì (Phú Thọ), Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, chính sách liên quan đến giáo dục học sinh DTTS”. Tham dự Tọa đàm có đại diện Vụ Tổng hợp, Văn phòng (Ủy ban Dân tộc), Ban Giám hiệu Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương cùng toàn thể các Đoàn viên thanh niên hai đơn vị.

 08:00 PM 18/05/2023  Lượt xem: 3691
Ngày 18/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư, Nghị định thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ được giao của UBDT. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 04:43 PM 18/05/2023  Lượt xem: 4185
Ngày 18/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các địa phương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG DTTS) và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín (NCUT) và chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr chủ trì Hội thảo.

 08:22 AM 18/05/2023  Lượt xem: 3387
Ngày 17/5, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng dân tộc Quốc hội mở rộng thẩm tra báo cáo của Chính phủ về “Tình hình thực hiện Chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2022”. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì phiên họp.

 02:24 PM 17/05/2023  Lượt xem: 3075
Chiều 16/5, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo họp phiên lần thứ nhất. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

 08:47 AM 15/05/2023  Lượt xem: 9805
Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của toàn xã hội, vì vậy, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành công tác dân tộc, coi đó là nền tảng mang tính quyết định, giúp đẩy nhanh quá trình thực thi các quyết sách của Đảng, Nhà nước... liên quan tới vùng đồng bào DTTS và miền núi, vì lợi ích thiết thực của đồng bào.