02:29 PM 10/07/2023  Lượt xem: 4013
Trong số hơn 12 triệu lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), có khá nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề đất ở cho đồng bào DTTS. Nhiều ý kiến nhất trí cho rằng, dự thảo mới đã bổ sung các quy định để tạo điều kiện thực hiện hiệu quả chính sách đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

 02:39 PM 06/07/2023  Lượt xem: 4876
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719).

 09:40 AM 03/07/2023  Lượt xem: 3464
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 1/7/2023 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021.

 06:44 PM 02/07/2023  Lượt xem: 5860
Năm học 2023 - 2024, Trường Cao đẳng Lào Cai sẽ thành lập thêm 4 khoa đào tạo nghề, nâng tổng số khoa của trường lên 9 khoa chuyên môn với nhiều chuyên ngành đào tạo.

 02:39 PM 27/06/2023  Lượt xem: 6152
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 752/QĐ-TTg về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025.

 03:13 PM 26/06/2023  Lượt xem: 6509
Tiếp nối Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2021 đến năm 2023 (Chương trình MTQG 1719); nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025; chiều 26/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, định hướng triển khai Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030.

 09:55 AM 26/06/2023  Lượt xem: 6069
Sáng ngày 26/6, tại Tp. Tuyên Quang, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2021 đến năm 2023 (Chương trình MTQG 1719); nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025.

 06:27 AM 25/06/2023  Lượt xem: 7981
Ngày 24/6, tại Lào Cai, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ phối hợp với Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc cùng Đoàn Thanh niên các đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại Giao, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên đề “Trách nhiệm của thanh niên trong công tác triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Ông Hà Việt Quân - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 tham dự và chia sẻ với Đoàn viên thanh niên tại Hội nghị.

 09:19 AM 21/06/2023  Lượt xem: 6176
Ngày 20/6, tại Tp. Hạ Long (Quảng Ninh), Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.