09:59 AM 10/02/2017  Lượt xem: 10260
Ngày 24/1/2017, Ủy ban Dân tộc ban đã ra Quyết định số 35/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc năm 2017. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

 04:36 PM 21/12/2016  Lượt xem: 13667
Ngày 21/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo xây dựng các bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm trong đề án vị trí việc làm các đơn vị quản lý nhà nước của UBDT. Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì Hội thảo.

 07:26 AM 30/11/2016  Lượt xem: 7059
Ngày 29/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Văn phòng Ủy ban tổ chức lớp Tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016.

 08:42 AM 14/10/2016  Lượt xem: 9663
Thực hiện công tác kiểm tra Cải cách hành chính năm 2016 của UBDT, ngày 13/10, Ban Cải cách hành chính UBDT do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng - Trưởng ban Cải cách hành chính làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Văn phòng Ủy ban (VPUB).

 04:12 AM 11/10/2016  Lượt xem: 30969
Chiều ngày 10/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho cán bộ, công chức, viên chức các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Đồng chí Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

 03:10 PM 07/10/2016  Lượt xem: 6770
Sáng ngày 7/10, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin (TTTT) và Văn phòng Ủy ban tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức tin học năm 2016 cho 30 học viên là công chức, viên chức các vụ, đơn vị của UBDT.

 10:28 AM 10/09/2016  Lượt xem: 9900
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tập thể Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của các Vụ, đơn vị, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của UBDT đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 10:20 AM 19/08/2016  Lượt xem: 11772
Không cải cách, đổi mới thì sẽ tự thụt lùi, lạc hậu; cải cách thì phải hành động quyết liệt, không chùn tay, nản chí. Thủ tướng muốn cả bộ máy hành chính cùng chuyển động.

 10:18 AM 19/08/2016  Lượt xem: 9514
Thủ tướng đề nghị cần phải tiến hành tổng kết công tác cải cách hành chính một cách thực chất, “làm sao đánh giá tình hình và giải pháp sát với thực tiễn, không hình thức”, “chứ nói chung chung quá thì không vận dụng được”…