10:14 AM 04/09/2022  Lượt xem: 7862
Đó là nội dung Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 31/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông. Chỉ thị nêu rõ, giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

 03:00 PM 23/08/2022  Lượt xem: 5645
Ủy ban Dân tộc đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) theo hướng đảm bảo tỷ lệ hợp lý cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp.

 09:40 AM 19/08/2022  Lượt xem: 4197
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

 07:18 AM 12/08/2022  Lượt xem: 6233
Ngày 9/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký, ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 08:18 AM 26/07/2022  Lượt xem: 5207
Hỗ trợ tiền xây nhà với hộ nghèo, hộ cận nghèo; Thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc; Công chức, viên chức một số ngành sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ; xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường;… là những chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2022.

 09:51 AM 29/06/2022  Lượt xem: 5652
Là tỉnh có đồng bào DTTS sinh sống đông nhất khu vực Tây Nam bộ, Sóc Trăng xác định việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ lâu dài và liên tục, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống thu nhập của người dân vùng DTTS so với bình quân chung của tỉnh. Đặc biệt giai đoạn mới sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

 02:34 PM 20/06/2022  Lượt xem: 6479
Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất về lĩnh vực công tác dân tộc. Qua 10 năm triển khai thực hiện, Nghị định 05 cũng đã bộc lộ một số điểm bất cập, hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các chính sách mới liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 01:39 PM 13/06/2022  Lượt xem: 5600
Sáng 13/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

 09:31 AM 07/06/2022  Lượt xem: 4302
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã đi được hơn nửa chặng đường. Đặc biệt, phiên chất vấn tại kỳ họp sắp tới đang được cử tri quan tâm, đón đợi nhất. Nhóm phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri vùng đồng bào DTTS và miền núi gửi tới Quốc hội.