02:44 PM 20/04/2022  Lượt xem: 5396
Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, nhất là cấp cơ sở nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia.

 04:20 PM 13/04/2022  Lượt xem: 6016
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề xuất các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách về đầu tư, doanh nghiệp, đầu tư công, quy hoạch… để huy động nguồn lực đầu tư trên địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số.

 08:40 AM 05/04/2022  Lượt xem: 4986
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

 02:37 PM 04/04/2022  Lượt xem: 4355
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (đề án).

 08:58 AM 25/03/2022  Lượt xem: 4741
Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ cho lao động là người dân tộc thiểu số (DTTS), lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng DTTS và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

 03:24 PM 22/03/2022  Lượt xem: 4819
Xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia....

 02:36 PM 17/03/2022  Lượt xem: 10948
Sáng 17/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì họp trực tuyến cùng các Bộ, ngành để đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025. Tại điểm cầu trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng đại diện lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Dự họp trực tuyến có các Bộ, ngành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ.

 10:26 AM 17/03/2022  Lượt xem: 17650
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 353/QĐ-TTg phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

 09:00 PM 08/03/2022  Lượt xem: 2816
Ngày 8/3, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để đánh giá tác động của Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 và Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển, việc thực hiện chính sách dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.