10:02 AM 20/09/2023  Lượt xem: 2942
Đó là chủ đề của Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 6 điểm cầu ở 3 khu vực Bắc - Trung - Nam.

 06:00 PM 09/06/2023  Lượt xem: 3370
Ngày 09/6, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học: Tiếp cận, lý thuyết, phương pháp và hệ thống chỉ báo đo lường bình đẳng giới. Ts. Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dự và phát biểu khai mạc Hội thảo. Tham dự có đại diện một số bộ, ngành, các chuyên gia và nhà khoa học.

 05:37 PM 03/05/2023  Lượt xem: 4192
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc, đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xóa đói, giảm nghèo vùng DTTS. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, từ khi thành lập đến nay, Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần quan trọng làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 03:40 PM 11/04/2023  Lượt xem: 3050
Công tác cán bộ được xem là khâu then chốt trong quá trình đổi mới thực hiện công tác dân tộc (CTDT). Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ người DTTS cũng là góp phần tích cực thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta.

 10:00 AM 22/01/2023  Lượt xem: 4508
Tiếp tục cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự kế thừa, chuyển tiếp hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực công tác dân tộc trong giai đoạn mới. Đồng thời, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng sống cho đồng bào DTTS một cách bền vững…

 10:00 AM 22/01/2023  Lượt xem: 5141
Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với biết bao những thăng trầm của lịch sử. Từ đó, dân tộc Việt Nam đã sáng tạo ra nền văn hóa vô cùng phong phú và là cái nôi sản sinh ra nhiều danh nhân văn hóa. Một trong những danh nhân văn hóa đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng, nhà văn hóa vĩ đại của Việt Nam.

 11:05 AM 03/01/2023  Lượt xem: 4676
Những ngày này, các địa phương của tỉnh Lào Cai, nhất là khu vực vùng cao, miền núi đang chìm trong giá buốt. Để bảo vệ đàn gia súc trước thời tiết rét đậm, rét hại, những biện pháp chống rét đã được người dân triển khai, tránh mọi thiệt hại có thể xảy ra.

 08:57 PM 07/12/2022  Lượt xem: 3585
Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ, ngành Trung ương do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông làm Trưởng đoàn đã đi học tập kinh nghiệm đối thoại và bảo vệ Báo cáo quốc gia tại Ủy ban Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (Công ước CERD) tại Thụy Sĩ. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả tích cực.

 08:20 AM 02/11/2022  Lượt xem: 4821
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, đoàn công tác cấp cao của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Australia. Chuyến thăm và làm việc nhằm nghiên cứu, khảo sát, tạo nền tảng cho hợp tác phát triển, trong đó có lĩnh vực về công tác dân tộc giữa Việt Nam và Australia.