02:44 PM 05/10/2022  Lượt xem: 4494
Hiện nay ở nước ta đang tồn tại 2 bộ tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi: Phân định miền núi, vùng cao và phân định theo trình độ phát triển. Việc áp dụng các bộ tiêu chí này đã gây ra nhiều hệ lụy chồng chéo, lộn xộn, rất bất cập trong quá trình triển khai các chương trình, chính sách ở vùng dân tộc, miền núi.

 10:17 AM 05/09/2022  Lượt xem: 4055
Ủy ban Dân tộc nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ chuyển đến liên quan đến chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 10:34 AM 30/06/2022  Lượt xem: 5075
Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai công tác dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG). Báo Dân tộc và Phát triển lược ghi một số ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị.

 09:03 AM 30/06/2022  Lượt xem: 5232
Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam thực hiện dự án "Bứt phá: Thúc đẩy tài chính toàn diện cho phụ nữ dân tộc thiểu số" trong giai đoạn tháng 7/2020 - 6/2022 nhằm mang đến tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

 09:06 AM 24/05/2022  Lượt xem: 5541
Các đại biểu cho rằng Chính phủ phải ưu tiên tập trung nguồn vốn cho các địa phương nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển.

 10:48 AM 09/05/2022  Lượt xem: 8346
Lai Châu là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước, cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, đời sống của đồng bào các dân tộc còn rất nhiều khó khăn. Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình) đang được kỳ vọng giải quyết toàn diện, căn cơ nhiều vấn đề cấp thiết để thúc đẩy sự phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn toàn tỉnh. Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Chí, Trưởng Ban Dân tộc Lai Châu về những thuận lợi, khó khăn, tinh thần quyết tâm để triển khai hiệu quả Chương trình.

 08:23 AM 04/05/2022  Lượt xem: 6208
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc ban hành chính sách đối với Người có uy tín là chủ trương đúng đắn, là sự cụ thể hoá đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS nói chung và Người có uy tín nói riêng.

 10:57 AM 25/04/2022  Lượt xem: 6534
Ngày 22/4 tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các cơ quan có liên quan tổ chức Tọa đàm Việc thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, vận động bài trừ biến tướng của hủ tục “bắt vợ” ở một bộ phận đồng bào DTTS”.

 11:27 PM 12/04/2022  Lượt xem: 5175
Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp hyện, cấp xã vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2019 - 2021, là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Sau 3 năm triển khai đã có những tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống. Bên cạnh đó, việc sáp nhập cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập xuất phát từ những yếu tố đặc thù của vùng DTTS và miền núi.