Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 16 năm 2024

03:23 PM 15/04/2024 |   Lượt xem: 2557 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 15 cho thấy, trong tuần vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã tham dự họp mặt mừng Chôl Chnăm Thmây tại tỉnh Kiên Giang và TP.Cần Thơ; làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về Chương trình MTQG 1719; tham dự các sự kiện, hội thảo, cuộc họp quan trọng... Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2024, nhất là những nhiệm vụ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tuần 15.

Trong tuần, Lãnh đạo Ủy ban đã chỉ đạo, xử lý 175 văn bản đến; ký ban hành 43 văn bản; chỉ đạo Văn phòng Uỷ ban ban hành các thông báo, ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Uỷ ban; các vụ, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp tham mưu thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Lãnh đạo Uỷ ban giao.

Trong tuần 16, các đồng chí Lãnh đạo Uỷ ban tiếp tục tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, trọng tâm là: thực hiện các nhiệm vụ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình MTQG DTTS&MN; Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quyết định số 752/QĐ-TTg; tham mưu, tổ chức các đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban dự Đại hội đại biểu DTTS các cấp năm 2024; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại các kế hoạch thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2024).

Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã thảo luận, cho ý kiến đối với một số nhiệm vụ còn đang tồn đọng tại các vụ, đơn vị, đồng thời đề xuất hướng giải quyết, tháo gỡ. Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền cũng đã báo cáo cụ thể tình hình triển khai xây dựng bộ Đề cương báo cáo, biểu mẫu thống kê đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, truyền thông thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, qua đó cuộc họp đã thảo luận, thống nhất tên gọi của bộ đề cương đánh giá báo cáo; phân tích và định hướng thực hiện hiệu quả đối với nhiệm vụ này.

Liên quan đến các hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc, cuộc họp đã nghe các vụ, đơn vị liên quan báo cáo về kế hoạch tổ chức Hội thảo và hội thao chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc tại tỉnh Bình Định; hoạt động tổ chức triển lãm ảnh của Đoàn Thanh niên tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam... Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các thành viên dự họp đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung, kế hoạch tổ chức, đồng thời phân công Lãnh đạo Ủy ban và các thành viên tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận những nội dung, kết quả trong tuần làm việc 15 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm tuần 16/2024. Yêu cầu các vụ, đơn vị tích cực, chủ động phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó giải quyết các nhiệm vụ phát sinh, đột xuất theo đúng quy chế làm việc.  

Đối với việc xây dựng bộ đề cương đánh giá báo cáo của Vụ Tuyên truyền, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Vụ cần nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định của nhà nước có liên quan để xây dựng được đề cương, bộ công cụ đảm bảo sự chặt chẽ. Tăng cường hiệu quả khai thác, công tác bảo mật Lịch công tác của lãnh đạo Ủy ban trên hệ điều hành tác nghiệp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng cho ý kiến chỉ đạo với các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến chủ trương đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; việc hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn Đại hội đại biểu DTTS các cấp; tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Ngành công tác dân tộc, đảm bảo thực chất, hiệu quả; về việc tổ chức triển lãm ảnh của Đoàn Thanh niên, đề nghị xem xét tổ chức vào thời điểm phù hợp; tiếp tục thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng phân công các đồng chí lãnh đạo Ủy ban tham dự các chương trình, sự kiện trong tuần làm việc tiếp theo.

Xuân Thường