03:51 PM 18/02/2022  Lượt xem: 8484
Ngày 18/02, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan UBDT đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và một số chuyên gia.

 02:02 PM 16/02/2022  Lượt xem: 6108
Ngày 14/02/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 07.

 01:54 PM 16/02/2022  Lượt xem: 5300
Ngày 08/02/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì họp với Khối các cơ quan làm công tác tuyên truyền về chương trình công tác năm 2022.

 01:48 PM 16/02/2022  Lượt xem: 6144
Ngày 09/02/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 (Giai đoạn I từ 2021-2025) năm 2022.

 01:42 PM 14/02/2022  Lượt xem: 8254
Ngày 14/02, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp Hội ý Lãnh đạo Ủy ban nghe báo cáo kết quả triển khai các nội dung công việc tuần thứ 06 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 07 năm 2022. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 01:55 PM 10/02/2022  Lượt xem: 7001
Sáng ngày 10/02, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về công tác Kế hoạch - Tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản của UBDT năm 2022. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

 12:03 PM 17/01/2022  Lượt xem: 7020
Ngày 17/01, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban để nghe báo cáo kết quả triển khai các nội dung công việc tuần 02 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm tuần 03 năm 2022. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT dự họp trực tuyến.