05:47 PM 06/01/2022  Lượt xem: 5294
Ngày 04/01/2022, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban.

 12:02 PM 26/12/2021  Lượt xem: 4899
Ngày 13/12/2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 51.

 07:37 AM 08/12/2021  Lượt xem: 5219
Ngày 06/12/2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 50.

 07:50 AM 01/12/2021  Lượt xem: 4153
Ngày 19 tháng 11 năm 2021, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì làm việc với Nhà khách Dân tộc.

 07:46 AM 01/12/2021  Lượt xem: 4481
Ngày 19 tháng 11 năm 2021, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì cuộc làm việc với Nhà khách Dân tộc nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 604/TB-UBDT ngày 21/05/2021 của Ủy ban Dân tộc.

 07:17 PM 18/10/2021  Lượt xem: 7326
Chiều 18/10/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì phiên họp Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 42, nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 của UBDT. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; Lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT dự thính phiên họp qua hình thức trực tuyến.

 09:48 AM 15/10/2021  Lượt xem: 4345
Ngày 08/10/2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.