10:42 AM 15/09/2021  Lượt xem: 1142
Ngày 13/9/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Lãnh đạo Ủy ban tuần 38 năm 2021.

 10:30 AM 13/09/2021  Lượt xem: 1565
Ngày 09 tháng 9 năm 2021, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình ứng ụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc

 08:27 AM 04/09/2021  Lượt xem: 2807
Ngày 23/8/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì họp trực tuyến Lãnh đạo Ủy ban tuần 35 năm 2021.

 12:15 AM 23/08/2021  Lượt xem: 1633
Ngày 17/8/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 34 năm 2021.

 10:14 PM 13/08/2021  Lượt xem: 2301
Ngày 09/8/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 33 năm 2021.

 10:28 PM 03/08/2021  Lượt xem: 1512
Ngày 23/7/2021, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì buổi làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển.

 10:39 PM 22/07/2021  Lượt xem: 2331
Ngày 20/7/2021, Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 30 năm 2021.